This is the legacy site, please go to graphcommons.com. If you have graphs, learn how to migrate to the new version.

elifince

Member of Mülksüzleştirme Ağları

elifince elifince
Nov 17, 2016 ・ Draft ・252 nodes

Untitled graph

elifince elifince
Mar 15, 2016 ・ Draft ・39 nodes

epdk termikler deneme

Salgının ortasında, bilim kurulu üyelerinin uyarılarına rağmen AVM'lerin neden alelacele açıldığını anlamak için, Türkiye'nin en büyük AVM'lerinin hangi holdinglere ait olduğuna - ve bunların diğer p...

7 slides