This is the legacy site, please go to graphcommons.com. If you have graphs, learn how to migrate to the new version.

Mülksüzleştirme Ağları

Sermaye-iktidar ilişkileri üzerine kolektif veri derleme ve haritalama çalışması Member of Mülksüzleştirme Ağları

Mülksüzleştirme Ağları published all the graphs.

Salgının ortasında, bilim kurulu üyelerinin uyarılarına rağmen AVM'lerin neden alelacele açıldığını anlamak için, Türkiye'nin en büyük AVM'lerinin hangi holdinglere ait olduğuna - ve bunların diğer p...

7 slides